Annonsering

Annonsering i VollenStikka
VollenStikka kommer ut ca. 6. mars og 6. august og deles ut av Norpost til ca. 2200 husstander i Vollen og omegn. Bladet er i A4-format, 32 sider, med god trykk og godt papir. ca. 3/4 av innholdet er redaksjonelt. Annonsepriser: 1 side: 3.000,- 1/2 side: 1.600,- 1/4 side: 800,- Begrenset antall annonsesider, vær tidlig ute med å reservere plass. post@vollenvel.no Telefon 918 36 651 (Knut Førsund)