Annonsering

Annonsering i VollenStikka

VollenStikka kommer ut ca. 6. mars og 6. august og deles ut av Norpost til ca. 2200 husstander i Vollen og omegn. Bladet er i A4-format, 32 sider, med god trykk og godt papir. ca. 3/4 av innholdet er redaksjonelt.

Annonsepriser:
1 side: 3.000,-
1/2 side: 1.600,-
1/4 side: 800,-
Begrenset antall annonsesider, vær tidlig ute med å reservere plass.
post@vollenvel.no

Telefon 918 36 651 (Knut Førsund)