Kontakt

Ta kontakt med oss!

• Leder Knut Førsund, tlf. 918 36 651, post@vollenvel.no
• Nestleder Trine Uggerud, 971 94 678, aj-ni@online.no
• Styremedlem Kristian Sjøvold, 91754540, kristian@pixelzoo.no
• Veisjef: Marthe Langmoen, 415 06 415 marthe.langmoen@online.no
• Leder miljøgruppe: Lise Førsund, tlf. 971 18 387, lise@knut.no
• Medlem miljøgruppe: Greta Wiseth, 911 84 031, gretwi@online.no
Medlem miljøgruppe: Hanne Christensen, tlf. 900 75 651, hanne@christeiendom.com
Medlem miljøgruppe: Camilla Loe, 90888991, mille@hotmail.com

Sammen skal vi gjøre Vollen til et enda hyggeligere og tryggere sted å bo