Kontakt

Ta kontakt med oss! • Leder Knut Førsund, tlf. 918 36 651, post@vollenvel.no • Nestleder Kristian Sjøvold, 91754540, kristian@pixelzoo.no • Styremedlem Trine Uggerud, 971 94 678, aj-ni@online.no • Veisjef: Marthe Langmoen, 415 06 415, marthe.langmoen@online.no • Leder miljøgruppe: Lise Førsund, tlf. 971 18 387, lise@knut.no • Styremedlemer: • Rolf Harald Christensen, 900 97 908,  rolf.harald.christensen@enviropac.no • Greta Wiseth, 911 84 031, gretwi@online.no • Camilla Loe, 90888991, mille@hotmail.com

Sammen skal vi gjøre Vollen til et enda hyggeligere og tryggere sted å bo