VollenStikka

Informasjonsblad fra Vollen vel

Vollen Vel distribuerer sitt eget informasjonsblad til alle husstander i Vollen. Vollen Vels informasjonsavis VollenStikka sendes ut til postnumre 1390 og 1391. Hvis du ikke har fått bladet så send en e-post til post@vollenvel.no med navn og postadresse og vi sender den til deg.
Annonsering i VollenStikka

VollenStikka kommer ut ca. 6. mars og 6. august og deles ut av Posten Bring til ca. 2700 husstander og næringsdrivende i Vollen og omegn. Bladet er i A4-format, 32 sider, med god trykk og godt papir. ca. 3/4 av innholdet er redaksjonelt.

Annonsepriser: 1 side: 3.950,-
1/2 side: 1.950,-
1/4 side: 1.000,-
Begrenset antall annonsesider, vær tidlig ute med å reservere plass. post@vollenvel.no

Telefon 918 36 651 (Knut Førsund)