Brøyting og strøing i vellets regi opphører våren 2020

Enstemmig årsmøte støttet styrets forslag:
Brøyting og strøing i vellets regi opphører våren 2020.
Saken har vært et tema i VollenStikka flere ganger, og det ble ingen debatt på vellets årsmøte 25. mars.
Siste brøyteregning kommer dermed fra vellet våren 2020. Alle velveier som danner veilag og ønsker det, kan bli med i en brøytepool som vil bli dannet. Ta kontakt på post@vollenvel.no

Årsmøte i Vollen Vel tirsdag 26. mars 2019

Helselagshuset/ Vollen seniorsenter, tirsdag 26. mars klokken 19. Sted og tid for vellets årsmøte. Innkalling med regnskap, budsjett, saksliste etc er å finne i VollenStikka som ble sendt ut for to uker siden. Alle kan møte, stemmerett har de som har betalt kontingent for 2018 eller 2019. Litt å drikke/bite i. Vel møtt! Vollenstikka2019-03-22-kl.-10.04.54